Valdemārpils jauniešu iniciatīvas centrs "SAVA VIETA"


Valdemārpils Jaunatnes iniciatīvu centrs

„Sava vieta”

 

KONTAKTI:

Vadītāja: Maira Indriksone

Adrese: Talsu iela 2, Valdemārpils, LV-3260

Tālrunis: 27842992

E-pasts: maira.indriksone@talsi.lv

Twitter: @jicsavavieta

www.draugiem.lv: draugiem.lv/savavieta/ 

 

 DARBA LAIKS:

No Pirmdienas līdz Piektdienai:  1600 - 2000

Sestdienās:  1300 - 1700

Svētdienās:  slēgts

Īss apraksts par centra darbību: Centrs savu darbu uzsāka 2007.gada 28.septembrī ar Bērnu un ģimenes lietu ministrijas projekta atbalstu. Kopš dibnāšanas jauniešu centrs sadu darbība attīsta ar projektu piesaisti, neatlaidīgu darbošanos, radošām idejām un aktīviem jauniešiem. Centrs ir pašvaldības iestāde un tās mērķis ir veicināt pašvaldības jauniešu iniciatīvas, viņu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Centrā darbojas „Jauniešu padomes”, kas piedalās iestādes darba organizācijā, pasākumu un aktivitāšu organizēšanā un pārstāv jauniešu centru citu rīkotajos pasākumos, aktivitātēs, akcijās un konkursos. Centram ir izveidota sava animācijas filmiņa par pirmā gadā paveikto.

Jauniešu centra mērķauditorija ir jaunieši no 13 līdz 25 gadiem. Taču netiek liegta iespēja to apmeklēt arī jaunākiem dalībniekiem (jaunākam apmeklētājam 6 gadi).

Iestādes galvenie virzieni: Jauniešu iniciatīvas, brīvā laika lietderīga izmantošana, informācija un radošas aktivitātes.

Moto: Paša spēkiem!

 

PASĀKUMI

2007.gads

 1. 28. septembris – jauniešu centra atklāšanas pasākums.
 2. Fotokonkurss „Valdemārpils nozīmīgākās vietas” jauniešu skatījumā. Gala iznākums – 2008.gada kalendārs (diemžēl iesūtīja tikai 3 fotogrāfijas).
 3. Galda spēļu sacensības.
 4. Valdemārpils pilsētas Ziemassvētku egles iedegšanas pasākuma organizēšana un vadīšana.
 5. Jauniešu sapulces (katru otro nedēļu).
 6. Jauniešu centra mājas lapas izveidošana.
 7. Informatīva un praktiska lekcija meitenēm par manikīru.
 8. Jauniešu centram piedāvāto semināru apmeklējumi.
 9. Aptaujas anketas (jauniešu centra aktivitāšu uzlabošanai).

2008.gads

 1. Konkurss „Valdemārpils jaunatnes iniciatīvu centra „SAVA VIETA” LOGO un devīzes izveidošana.”
 2. Galda spēļu sacensības .
 3. Jauniešu sapulces (katru otro nedēļu).
 4. Valentīna dienas pasākums ar atrakcijām, spēlēm un romantisku filmu noslēgumā.
 5. Sadraudzības pasākums Pastendē.
 6. Filmu vakari.
 7. Jauniešu centram piedāvāto semināru apmeklējumi.
 8. Projekta rakstīšana par jauniešu centra inventāra papildināšanu.
 9. Talsu jauniešu diena.
 10. Karaoke vakars.
 11. „Dziesmu kaujas” Valdemārpils kultūras namā. Jaunieši pret pilsētas domes un pašdarbnieku kolektīvu pārstāvjiem.
 12. Jauniešu centra pikniks.
 13. Piedalīšanās Kuldīgas rajona, Turlavas pagasta kultūras nama „Dziesmu dueļa” pasākumā un priekšnesuma sagatavošana.
 14. Latvijas 90.jubilejas akcija „Gaismas tilti” un brīvdabas kino.
 15. Gada jubilejas pasākums aktīvākajiem jauniešu centra dalībniekiem.
 16. Trīs dienu animāciju darbnīca no Rīgas tehniskās jaunrades nama „ANNAS 2”. Vadītāja – Ilze Ruska.
 17. Krēslu apgleznošana.
 18. Atbalstīta Talsu BJC rīkotā akcija „Palīdzēsim mūsu mazajiem draugiem”. Ziedojumu vākšana Talsu dzīvnieku patversmei „Ausma”.
 19. Atbalstīta Talsu BJC rīkotā orientējošā nakts trase Dundagā.
 20. Apmeklētas fokusa grupas SSC „Eiromāja” Talsos, jaunatnes nedēļas ietvaros.
 21. Valdemārpils JIC „SAVA VIETA” pārstāvēta Latvijas Jaunatnes padomes organizētajā vislatvijas jauniešu konferencē „Jauniešu vilciens”.
 22. Filmas „Rīgas sargi” demonstrēšana Valdemārpils kultūras namā par godu valsts svētku 90.gadadienai.
 23. Dalība Talsu BJC organizētajā forumā „Jauniešu politiskās intereses un pilsoniskās līdzdalības iespējas Talsu rajonā”.

2009. gads:

 1. Galda spēļu sacensības. (ikgadējs pasākums)
 2. Erudīcijas un prāta spēļu konkurss „Asais prāts”.
 3. „Dziesmu kaujas”. (ikgadējs pasākums)
 4. Netradicionālās sporta spēles.
 5. „Lielā latviešu dziesmu Pop-iela”.
 6. „Valdemārpils mazie talanti”.
 7. „Valdemārpils gada nominācijas”.
 8. Skeitparka atklāšana.
 9. „Jauniešu padomes” sapulces. (katru mēnesi)
 10. Ziemassvētku pasākums. Rūķu nominācijas ceremonija. (ikgadējs pasākums)
 11. Valentīna diena Pastendē. Saldie 80-tie. (ikgadējs pasākums)
 12. Bērnu aizsardzības dienas pasākums „Jūties drošs!”.
 13. Labdarības akcija Valdemārpils PII „Saulstariņš” „Iepriecini bērna sirsniņu!”
 14. Talsu „Jauniešu dienas”. (ikgadējs pasākums)
 15. Valdemārpils JIC „Sava vieta” jubilejas pasākums „Daudzu tautību kultūra”. (ikgadējs pasākums)
 16. „Lielā talka”. (ikgadējs pasākums)
 17. „Sirdspuksti Baltijai”.
 18. Tiesībsargu biroja informatīvais pasākums.

 

2010.gads:

 1. Jauniešu padomes sapulces. (ikgadējs pasākums)
 2. Valdemārpils ziemas sporta atrakcijas.
 3. Talsu novada Jauniešu diena. (ikgadējs pasākums)
 4. Talsu BJC ziemas sporta spēles.
 5. „Lielā Talka”. (ikgadējs pasākums)
 6. Lieldienu ieskandināšana.
 7. Valentīna diena Pastendē. Mīlestība prožektoru gaismā.(ikgadējs pasākums)
 8. „Jaunatne darbībā” informatīvs pasākums.
 9. „Radošās darbnīcas”.
 10. Jauniešu „Alfa kurss”.
 11. Vandzenes „Aizliegto rēgu dzīres”.
 12. Brīvprātīgā darba mēnesis „Esi brīvprātīgs!”
 13. Informācijas punkta atklāšana un ziedojuma vākšanas akcija.
 14. JIC 3.gadu jubilejas pasākums „Mana sapņu profesija”.
 15. Dalība Talsu novada BJC konkursā „Labākā jauniešu organizācija”

 

2011.gads:

 1. Talsu BJC „Ziemas sporta spēles” – 1.vieta
 2. Orientēšanās sacensības „Superknaģis”.
 3. Valentīndienas pasākums Valdemārpils jauniešiem „Mīlestības pietura”.
 4. Jāņu izrāde „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.
 5. Ekstrēmās sacensības „Valdemārpils kauss 2011” skeitparkā.
 6. JP dalībnieku uzņemšanas pasākums „Zaļie gurķi”.
 7. „labākā jauniešu organizācija 2011” Talsu BJC konkursā
 8. Dalība Valdemārpils ev.lut. baznīcas 365 gadu jubilejas pasākumā (dekorēšana, adventes vainags).
 9. Dalība Talsu BJC akcijā „Pasmaidi Latvijai”.
 10. Dalība Valdemārpils vidusskolas pasākumā „Jaunās ielas svētki”.

 

2012.gads:

1.       JP sapulces.

2.       Lieldienu pasākums Izstāžu zālē.

3.      Dalība Jaunās ielas svētkos – „Burvestību sēta”.

4.      Talsu novada „Jauniešu dienas”. (ikgadējs pasākums)

5.      Uzstāšanās Ķūļciema ezera svētkos ar izrādi „Veca mīlestība nerūs”.

6.      Jubilejas pasākums Valdemārpils vidusskolā „Uz 5.pakāpiena”.

7.      Dalība 2.Adventa pasākumā (lielā Adventa vainaga pīšana, aktivitāte).

8.      Ziemassvētku pasākums „Jauniešu padomes” dalībniekiem.

2013.gads:

1.       JP sapulces.

2.       Talsu novada „Jauniešu dienas”.

3.      Dalība akcijā „Lielā Talka” (2.stāva kārtošana).

4.      Dalība Jaunās ielas svētkos – „Precību sēta”.

5.      „Jauniešu padomes” dalībnieku – 18gadnieku – sveikšana.

6.Projekts „[RE]aktīvs. Re, aktīvs jaunietis! Tāds, kas darbojas. ”. 2.stāva remonta darbi un iekārtošana.

7.      6 gadu jubilejas apvienošana ar 2.stāva atklāšanas pasākumu, svinības 2.stāvā.

8.      Dalība Helovīnu organizēšanā kopā ar kultūras namu.

9.      Putras diena bērnudārza „Saulstariņš” vecākajai grupai JIC 2.stāvā.

10.   Valentīna dienas izrāde „Veca mīlestība nerūs”.

2014.gads:

1.       JP sapulces.

2.       Talsu novada „Jauniešu dienas”. (ikgadējs pasākums)

3.      Logo konkurss

4.      Dalība Jaunās ielas svētkos.

5.      Pasākums pensionāru klubam „Varavīksne” – „Izrevidē skapi un nāc uz modes skati”.

6.      Jauniešu padomes uzņemšanas pasākums „Zaļie gurķi”.

7.      Talsu BC konkurss „Labākā jauniešu organizācija”. (1.vieta)

8.      Filmu vakari

9.      Jauniešu centra jubilejas pasākums.

10.   Sportiska trase Valdemārpils un Vandzenes jauniešu centriem „Draudzības skrējiens”.

11.    Dalība Talsu BC „Vasaras akadēmijā”, „Rudens akadēmijā”.

12.    Dalība apmācībās „Neturi sveci zem pūra”. (vadītāja + 1 jaunietis)

13.   Putras diena bērnudārza „Saulstariņš” vecākajai grupai.

14.   „Jauniešu padomes” 18.gadnieku sveikšana.

15.   Dalība akcijā „Audzinām demokrātiju”.

16.   Dalība pilsētas svētkos – aktivitātes JIC sētā un dalība svētku gājienā.

17.   Galda spēles Helovīnu noskaņās.

18.   Ziemassvētku egles iedegšana.

19.   Jauniešu forums Talsu novada BJC.

 

2015.gads:

1.       JP sapulces.

2.       Pasākums pensionāru klubam „Varavīksne” – „Gaisā virmo mīlestība”.

3.      Ambulances bērnu uzņemšanas telpas remonts. (konkursa „Labākā jauniešu organizācija” ietvaros, sadarbībā ar Talsu 2.vidusskolas pašpārvaldi).

4.      Dalība apmācībās „Sapņi un omlete” (vadītāja + 1 jaunietis).

5.      Talsu novada „Jauniešu diena”. (ikgadējs pasākums)

6.      Dalība Valdemārpils Lieldienu pasākumā – sportisko aktivitāšu vadīšana.

7.      Dalība Valdemārpils vidusskolas Popielā.

8.      Sveiciens Valdemārpils vidusskolas 12.klašu absolventiem Žetona vakarā un izlaidumā.

9.      Dalība „Jaunās ielas svētkos”. Foto un Vēderprieku sētas.

10.   Aktivitāte „Jauniešu padomes” dalībniekiem. (Labo darbu grāmatiņas – brīvprātīgais darbs no janvāra līdz jūnijam).

11.    Spēļu vakars.

12.    Dalība Valdemārpils pilsētas svētku gājienā.

13.   Dalība Talsu novada BJC projektā „Septiņas ĪBAS” (darba grupa).

14.   Projekta „Septiņas ĪBAS” Valdemārpils aktivitāte – orientēšanās skrējiens „Krāsas tavās kedās”.

15.   Informatīvais vakars par un ap jauniešu centru un „Jauniešu padomi”.

 Plašāk par realizētajiem projektiem un dalībniekiem pievientotajā failā: