Mūzikas skola

Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Lielā iela 28, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260

Tel.: 63276731

E-pasts: vms929@inbox.lv

Vadītāja: Ilze Rūsa

 .
Valdemārpils mūzikas skola

Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola ir pašvaldības izglītības iestāde profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai. Valdemārpils mūzikas skola darbojas no 1991.gada, bet 2009.gadā tika atvērta mākslas nodaļa, kā rezultātā skola tika pārdēvēta par Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolu.

Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolā 2013./2014.m.g. mācījās 74 audzēkņi. Skolā iespējams apgūt klavierspēli, akordeonspēli, flautas spēli, saksofona un klarnetes spēli, mācīties kora klasē, kā arī vizuāli plastiskās mākslas klasē. Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi koncertē dažādos skolas un pilsētas rīkotajos pasākumos, kā arī piedalās reģionālajos un valsts konkursos.

Valdemārpils Mūzikas un mākslas skola  2014.gadā izveidoja informatīvo avīzi par aizvadīto mācību gadu, avīzi iespējams aplūkot šeit: 

 .

 

 2014./2015. m.g. Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolā aizvadīts piedaloties dažādos konkursos un pilnveidojot savas zināšanas.

Klavierspēle

Šogad Valdemārpils mūzikas un mākslas  skolā  klavierspēli  apgūst 5 meitenes un 4 zēni.   Elīza Grīvane mūsu klavieru klases pulkam piebiedrojās šajā mācību gadā, pārējie audzēkņi -  Zigita Zdanoviča, Elizabete Freiberga, Anete Silgale, Emīlija Estere Panteļejeva,  Marats Kuršinskis, Dāvids Raitis un  Samuēls Panteļejevi, kā arī Filips Ēcis, draudzīgi  klavierspēli apgūst  jau vairākus gadus.

Mūsu klasei  šis mācību gads ir bijis diezgan mierīgs. Esam piedalījušies visos skolas rīkotajos pasākumos, arī   pilsētas pasākumos var dzirdēt mūsu audzēkņu sniegumus . Par tradīciju ir kļuvuši mūsu Ziemassvētku koncerti vecākiem, kur katrs audzēknis rāda ne tik savas prasmes klavierspēlē, bet arī koncerta vadīšanā, dzejoļu skaitīšanā un dziedāšanā. 

Šajā mācību gadā  Marats un Filips veiksmīgi piedalījās  1. Kurzemes reģiona mūzikas skolu klavierspēles festivālā Talsos. Maratam šī bija pirmā uzstāsānās ārpus Valdemārpils mūzikas skolas telpām. 

Raksta turpinājums pieejams šeit: .

.

KORA   KLASES    RADOŠĀ    DARBĪBA

Šajā  mācību gadā kora klasē pie skolotājas Daigas Lakšmanes mācījās 19 audzēkņi. No tiem 6 audzēkņi šogad  uzsāka mācības 1.klasē, bet 2 audzēkņi, Evelīna  Kasjaņenko un Pauls Grīnfogels būs absolventu vidū.

Kora klases bērni aktīvi muzicējuši koncertos, piedalījušies konkursos un pārstāvējuši mūzikas skolas vārdu dažādos pasākumos ārpus Valdemārpils.

Novembrī Evelīna Kasjaņenko un Pauls Grīnfogels piedalījās ansambļu un duetu koncertā Talsu Mūzikas skolā.

Raksta turpinājums pieejams šeit:  .

 

Valdemārpils mūzikas un mākslas skolas pūšaminstrumentu nodaļa

Pūšaminstrumentu nodaļā ir licenzētas trīs programmas – flautas , saksofona un klarnetes spēle. Nodaļā mācās divpadsmit audzēkņi, mācību ilgums – seši gadi. Līdztekus individuālajām instrumentu spēles nodarbībām, liela uzmanība skolā tiek veltīta kolektīvās muzicēšanas prasmju veidošanai un attīstībai.

Raksta turpinājums pieejams šeit: .