Konkurss uz vakanto Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama pasākuma organizatora amatu

Prasības pretendentiem (-ēm):

- pieredze kultūras darba jomā vai līdzīga rakstura mākslinieciskā, radošā vai organizatoriskā darbā;

- izpratne par pašvaldības darba organizāciju un finanšu plānošanu;

- zināšanas par kultūras iestādes vadības un attīstības tendencēm;

- labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;

-  nepieciešama vismaz pirmā līmeņa (profesionālā) augstākā izglītība kultūras jomā vai sociālo zinātņu nozarēs.

 

Galvenie pienākumi:

-       organizēt, plānot un vadīt kultūras un atpūtas pasākumus, nodrošināt to veiksmīgu norisi;

-       ievērot ar kultūras jomu saistītos profesionālos standartus un pēc nepieciešamības sagatavot atbilstošu dokumentāciju;

-       izstrādāt pasākuma plāna māksliniecisko koncepciju;

-     nodrošināt kultūras nama inventāra un citu materiālo vērtību atbildīgu saglabāšanu;

-     nodrošināt kultūras nama nolikuma un iekšējās kārtības noteikumu izpildi;

-     sekmēt Valdemārpils pilsētas, Ārlavas, Lubes un Īves pagastu administratīvajās teritorijās

dažādu paaudžu un sociālo grupu radošo pašizpausmi atbilstoši to interesēm un vajadzībām.

 

Iesniedzamie dokumenti:

-       CV un motivācijas vēstule;

-       izglītības dokumentu kopijas, papildus apmācību un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas;

-       B kategorijas autovadītāja apliecības kopiju;

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde, adrese: Raiņa ielā 16 Valdemārpilī, Talsu novadā, LV-3260, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē, darba laikā no plkst. 08:00 līdz plkst.17:00; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama pasākuma organizatora amatu”.

 

 Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2018. gada 26.jūnija  plkst. 17.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.

 

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.


Pievienoja: Maira Indriksone 2018.06.18 10:10