Konkurss uz vakanto Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama vadītāja amatu

 

KONKURSA_NOLIKUMS

 

 

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu: Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde, adrese: Raiņa ielā 16 Valdemārpilī, Talsu novadā, LV-3260, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē, darba laikā no plkst. 08:00 līdz plkst.17:00; uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Valdemārpils, Lubes un Tiņģeres kultūras nama vadītāja amatu”.

 

 Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana līdz 2017. gada 25. septembrim plkst. 13.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.


Pievienoja: Maira Indriksone 2017.09.13 16:25