Foto galerija

Īves pagasta pārvalde

Pēdējā Nākamā
Lai uzlabotu Sociālā dienesta darbību ir veikts klientu pieņemšanas telpu remonts. Ir ierīkotas invalīdu uzbrauktuves Tiņģeres pils teritorijā, kā arī veikta pils apkārtnes labiekārtošana.
1 2